JAKUB GULYÁS

Výstava „Das Model“ predstavuje výber z aktuálnej tvorby mladého autora Jakuba Gulyása (1980), v ktorej vužíva svoje schopnosti narábať s viacerými médiami. Séria vystavených obrazov zachytáva portréty žien v okamihu pred alebo po žmurknutí, kde výraz ich tvárí nie je úplne čitateľný. Pôsobia, akoby boli v tranze. Pôvodne ide o fotografické snímky modeliek, ku ktorým autor dospel pri fotografovaní do módnych magazínov, a ktoré boli pre tieto zámery nepoužiteľné. Následne ich previedol do maľby, stále odkazujúc na svoju fotografickú špecifikáciu. Jakub ako reštaurátor má veľmi blízko ku kresbe a maľbe ako takej. Preto nečudo, že povýšil „obyčajnú“ módnu fotografiu na maľbu a tak posunul jej hranice. Maľbou ako ďalším výtvarným médiom sa stali predmety, spočiatku určené na komerčné účely, výtvarnými dielami. Prostredníctvom tohto poňatia získali zreteľnejšiu výpoveď a dalo by sa povedať, akýmsi zvláštnym spôsobom sa k nám, ako k divákom, väčšmi priblížili.

Ako už napovedá názov výstavy – mimochodom titul piesne z roku 1978 vypožičanej od
nemeckej skupiny Kraftwerk - Jakub poukazuje na nablýskaný svet módy, často bezduchej a prázdnej dokonalosti, ktorú okrem samotných odevov stelesňujú a dotvárajú práve modelky. Tie často fungujú iba ako „vešiaky“, niekedy nežné a tajomné, inokedy zvodné a zmyselné ale vo výsledku vlastne vždy bezchybné. Istým spôsobom sa dotýka novodobého kultu krásy a tela. Pripomína aj nekonečne dlhé hodiny upravovania fotografických záberov z počiatočnej „surovej“ podoby, do perfektne vyretušovanej fotografie. Autor tematizuje fenomén krásy, ktorú divák vníma a ktorá sa mu každodenne predkladá aj prostredníctvom módnych časopisov. Túto tému vyhrocuje podchytením akéhosi medzistavu, ktorý vzniká pri fotení náhodne a nečakane. Okamih žmurknutia totiž akoby rozbíja ideálnu tvár a krásu týchto žien. Tak približuje isté tajomstvo medzi fotografom a modelkou, ktoré bežný divák v konečnom dôsledku nemá možnosť vidieť. Jakub tento fakt využíva programovo, hľadajúc aj hlbšie významy v tejto skutočnosti, rozmýšľajúc o kráse ako o niečom nadzmyslovom. Transkripciou fotografie na maľbu a zároveň použitím vyšších výtvarných princípov, sa dostáva do inej polohy. Diela sú naliehavejšie vo svojom posolstve a údernejšie, čo sa týka ich výpovednej hodnoty.

Das Model from Brano Lengyel on Vimeo.

Súčasťou výstavy je aj videoprojekcia s rozanimovanými fotografiami jednotlivých
modeliek a k nim prislúchajúcimi maľbami, ktorá je projektovaná v slučke.

IMG_2559